Koronaviruksen vaikutuksia tukijärjestelmiin

Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen vuoksi maatalouden tukijärjestelmiin tulee joitakin muutoksia. Valkuais- ja öljykasvien viljelyyn ohjataan lisää varoja, syksyn 2020 tukimaksujen ennakkoprosentti voidaan korottaa 85%:iin (alunperin 75%) sekä tilojen valvontamääriä voidaan vähentää.

Valkuais- ja öljykasvien tuotantosidonnaisen palkkion kokonaiseuromäärä kasvoi n.40%. Valkuaiskasvien tukitasoksi arvioitiin alunperin 70 €, joten voidaan olettaa sen nousevan jonkun verran. Lopullinen tukitaso €/ha täsmentyy loppuvuodesta, kun koko toteutunut viljelyala on tiedossa.

Lue MMM:n tiedote asiasta