Kevään tukikoulutukset

Kevään 2021 tukikoulutukset on pidetty etäkoulutuksina. Koulutukset järjesti Tietolinkki -hanke yhteistyössä kuntien, Ely-keskusten ja MTK-liittojen kanssa.

Tuki-infoja pidettiin kolme kappaletta ja tukihaun kyselytunteja kaksi kertaa. Koulutusten videotallenteet ja esitysmateriaalit löytyvät Tietolinkki -hankkeen sivuilta. 

Sivuilta löytyy myös muuta hyödyllistä aineistoa mm. pientareista ja suojakaistoista sekä eläinvalvonnoista.