Kesäkuun tukimaksut

Vuoden 2022 loppuja tukia maksetaan C-tukialueella 8.6.2023 alkaen seuraavasti:

  • Perus- ja viherryttämistuen toinen erä (noin 5%)
  • Nuoren viljelijän EU-tuen toinen erä (noin 5%)
  • Peltokasvipalkkion toinen erä (noin 5%)
  • Eläinten hyvinvointikorvauksen toinen erä (noin 50%)
  • EU-nautapalkkion toinen erä ruokintapäivien perusteella ajalta 16.9.-31.12.2022
  • Uuhipalkkiot, kuttupalkkiot sekä teuraskaritsa- ja kilipalkkiot kokonaisuudessaan

    15.6. alkaen maksetaan ympäristökorvauksen 2. erä (noin 15%)