Kesäkuun tukimaksut

Vuoden 2021 loput tuen maksetaan kesäkuussa 2022 seuraavasti:


9.6. lähtien maksetaan:

  • 2. erä (n. 5% tuen kokonaismäärästä) perus- ja viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta sekä peltokasvipalkkiosta
  • EU-nautapalkkion 2. erä. Toisessa erässä maksetaan tuki ajanjaksolta 16.9.-31.12.2021.
  • Eläinten hyvinvointikorvauksen toinen erä (n. 50%)
  • Uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja kilipalkkio kokonaisuudessaan vuodelta 2021.

16.6. lähtien maksetaan:

  • ympäristökorvauksen 2. erä (noin 15% tuen kokonaismäärästä)

30.6. lähtien maksetaan

  • Rahoituskurin palautus vuodelta 2021. Rahoituskurin palautus maksetaan tiloille, jolle on myönnetty suoria tukia yli 200 euroa vuonna 2021.