Karjanlannan käyttö syksyllä

Muistilista karjanlannan levityksestä

1.9 alkaen karjanlannassa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha

15.9 alkaen karjanlantaa saa levittää vain sijoittamalla tai pellon pintaan levitettäessä lanta on muokattava vuorokauden sisällä

1.10. alkaen lannan syyslevitys on sallittua myös lohkoille, joille on ilmoitettu kerääjäkasvi

30.10 mennessä viljelijöiden tulee ilmoittaa Vipu-palvelussa ne lohkot, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen ”lietelannan sijoittaminen peltoon” tai ”orgaanisen aineksen kierrättäminen” -toimenpidettä

31.10 saakka karjanlantaa saa levittää pellolle

30.11 saakka karjanlantaa saa levittää poikkeustapauksissa, jos sääolot ovat estäneet levittämisen aiemmin. Tässä tapauksessa sinun on tehtävä ilmoitus 31.10. mennessä kunnan ympäristösihteerille.

Lannanlevitys on aina kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä.

Lisätietoa karjanlannan käytöstä (ns. nitraattidirektiivi)