Kansalliset peltotuet ja eläinten hyvinvointikorvaus maksuun

Yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden tuki maksetaan 24.11. lähtien. Tuet maksetaan kokonaan yhdessä erässä eli maksuosuus on 100%.

Eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäinen erä vuodelta 2022 maksetaan myös 24.11. lähtien. 1. erässä maksetaan nauta-, lammas- ja vuohitiloille eläinrekisteriin  1.1.-30.6.2022 kertyneiden eläinyksiköiden perusteella täysimääräisesti. Sikatiloille maksetaan puolet hakijan koko vuodelle ilmoittamasta eläinmäärästä.