Joutoalueiden metsitystuki

Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annettu laki tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Tuki haetaan metsäkeskuksesta ja haku avautuu maaliskuun alussa.

Metsitystukea voidaan myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoaluieden metsittämiseen. Maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden alueiden osalta tuen ehtona on, että ala ei ola saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen.

Metsitystuki sisältää kiinteän korvauksen eli metsityskorvauksen sekä hoitopalkkion. Metsityskorvaus on noin 1000-2000 euroa hehtaarille riippuen alueen maalajista ja entisestä maankäyttömuodosta. Hoitopalkkio on yhteensä noin 900 euroa/ha ja se maksetaan kahdessa erässä toisena ja kahdeksantena vuotena metsittämisen jälkeen.

Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoa metsitystuesta