Ilmoitus eläinmääristä

Sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät vuodelta 2020 voi nyt ilmoittaa Vipu-palvelussa. Ilmoitusaika päättyy 17.2.2021. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella 461.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2020. 

Eläinmääräilmoitus koskee lisäksi LHK:n kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä luomun kotieläinkorotusta. Jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä kyseisten tukien eläintiheyslaskentaan, ilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin.