Hevoseläinten pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti

Kaikki hevoseläinten pitäjät ovat velvollisia rekisteröitymään eläintenpitäjäksi ja ilmoittamaan pitopaikkaa koskevat tiedot (MMM:n asetus 222/2017). Ilmoitus tehdään kunnan maataloustoimistoon ja se on tehtävä 31.12.2020 mennessä.

Ilmoitus on tehtävä yhdestäkin hevoseläimestä (hevonen, poni, aasi, seepra sekä näiden risteytykset).

Eläintenpitäjä (omistaja tai haltija) rekisteröityy eläintenpitäjäksi eläintenpito- lomakkeella.

Eläinten pitopaikka ilmoitetaan pitopaikka-lomakkeella. Jos samassa pitopaikassa on useamman eri haltijan hevosia, pitopaikan rekisteröi tallista vastuussa oleva henkilö. Muut eläintenpitäjät käyttävät sitten samaa tunnusta omissa ilmoituksissa.

Lisätietoa hevoseläinten rekisteröinnistä.