EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitus

Nykyiset EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päättyvät vuoden 2021 loppuun. Vuodesta 2022 lähtien EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitus pitää jättää vuosittain. Muutos koskee C-tukialueella EU:n nautapalkkiota, EU:n lammas- ja vuohipalkkiota sekä teuraskaritsa- ja ja teuraskilipalkkiota. Muutoksen syynä on Suomen saama huomautus EU-komissiolta: EU-säädösten mukaan tuenhakijan pitää ilmoittaa osallistumisensa tukijärjestelmään vuosittain.

Kansallisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset pysyvät ennallaan ja jatkuvat voimassa toistaiseksi myös vuoden 2021 jälkeen.

Lisätietoa on Ruokaviraston sivuilla. Tarkemmin asiasta tiedotetaan syksyllä.