EU:n eläinpalkkioiden haku 9.-24.1.2023

Eläinpalkkioita voi hakea Vipu-palvelussa 9.1.-24.1.2023. Kaikkia eläinpalkkioita on haettava vuosittain ja haku on mahdollista ainoastaan sähköisesti.

Tällä alueella (tukialue C2) nautapalkkiota saa vain sonnit (ei enää emolehmät ja -hiehot). Sonneilla on luovuttu ruokintapäiväkohtaisuudesta. Palkkio maksetaan sonneille, jotka ovat vähintään 11 kk ja ovat ikävaatimuksen täytyttyä tilalla vähintään 2 kuukautta (tilallapitoaika).

Lisäksi EU:n eläinpalkkiota maksetaan C2-alueella teuraskaritsoille- ja kileille.

Tutustu eläinpalkkioiden hakuohjeisiin