EU:n eläinpalkkioiden haku viivästyy

EU:n eläinpalkkioiden haun oli tarkoitus olla 13.1. – 2.2.2022. Haku kuitenkin siirtyy muutamia viikkoja eteenpäin. Eläinpalkkioiden haku siirtyy, koska haun edellytyksenä olevaa valtioneuvoston asetusta ei ole vielä annettu.  Palkkioiden ehdot varmistuvat asetuksessa.

Eläintilojen osallistumisilmoitukset olivat voimassa vuoden 2021 loppuun asti. Jatkossa nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota sekä lammas- ja vuohipalkkioita on haettava vuosittain.

Ruokavirasto tiedottaa palkkioiden hausta ja uusista ehdoista tarkemmin heti, kun ne ovat varmistuneet.

Lisätietoa