Eläinten hyvinvointisuunnitelmat 2022

Eläinten hyvinvointisuunnitelmat ovat osana eläinten hyvinvointikorvausta vuonna 2022. Hyvinvointisuunnitelma korvaa ”ruokinta- ja hoito” -toimenpiteen ja se on vapaaehtoinen.

Hyvinvointisuunnitelman laatimiseen voit käyttää apuna esimerkiksi Ruokaviraston mallipohjia. Hyvinvointisuunnitelmaksi ei käy neuvojan tekemä Maatilojen neuvonnan lomake 495.

Hyvinvointisuunnitelma sekä rehuanalyysi ja ruokintasuunnitelma tulee palauttaa eläinten hyvinvoinkorvauksen hakemuksen liitteenä. Voit palauttaa ne Vipu-palvelussa tai paperilla kuntaan.

Hyvinvointisuunnitelman korvaus on:
Naudat  18 €/ey
Siat 10 €/ey
Lampaat 16 €/ey
Siipikarja 9€/ey