Eläinten hyvinvointisuunnitelma

Maatilojen neuvontajärjestelmän (Neuvo 2020) kautta viljelijä voi saada tuettua neuvontaa. Neuvonnan osa-alueeksi on nyt lisätty tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelmat. Hyvinvointisuunnitelma on tilakohtainen suunnitelma, johon kirjataan hyvinvointia, terveydenhoitoa ja bioturvallisuutta koskevat toimet ja niiden seuranta. Hyvinvointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös mahdollisia kehittämisideoita.

Viljelijä voi tilata hyvinvointisuunnitelman neuvojarekisteristä olevalta neuvojalta. Neuvontaosioksi valitaan ”tuotantoeläimet” tai ”tuotantoeläimet, terveydenhuoltosuunnitelmat”.

Lisätietoa hyvinvointisuunnitelmasta

Lisätietoa Maatilojen neuvonnasta (Neuvo2020)