Eläinten hyvinvointikorvaus 2021

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot vuodelle 2021 on julkaistu. Sitoumusehdoissa ei ole merkittäviä muutoksia aikaisempiin vuosiin. Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien tilojen on noudatettava sitoumusehtoja 1.1.2021 lähtien.

Hyvinvointikorvauksen haku avautuu myöhemmin kuin aikaisempina vuosina. Vuodet 2021 ja 2022 ovat siirtymäkausia EU:n ohjelmakausien välillä. Käytössä ovat uuden rahoituskauden varat, mutta haettavissa ovat samat tuet kuin nykyisellä kaudella. Asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta voidaan antaa vasta, kun siirtymäkauden EU-asetus on hyväksytty ja haku voidaan avata vasta tämän jälkeen. Haun alkamisesta tiedotetaan heti ajankohdan varmistuttua.