Eläinmäärien ilmoittaminen 2020

Eläinmäärät tulee ilmoittaa 17.2. mennessä. Ilmoitukset voi tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2019.

Eläinmääräilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista myös silloin, jos haluat käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot  näistä eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

HUOM! Jos ilmoitat eläinmääräilmoituksella hevosia tai poneja, tulee kuntaan toimittaa myös yksilöidyt tiedot hevosista ja poneista (nimi, rekisteröintinumero ja kenen hallinnassa hevonen on ollut 1.1.-31.12.2019). Tiedot voi antaa Vipu-palvelussa tai toimittamalla kuntaan vapaamuotoisen selvityksen.

Lisätietoa eläinmäärien ilmoittamisesta Ruokaviraston sivuilla