Alustavat tukitaulukot vuodelle 2021

Tukitasot vuodelle 2021 ovat pääpiirteittäin samat kuin edellisvuonna. Nousua on nuorten viljelijän EU-tuessa, jossa tukitaso on nyt noin 82 €/ha (aik. n. 54 €/ha). Muutosta on myös ympäristökorvauksen lietelannan sijoittaminen ja orgaanisen aineksen kierrättäminen -toimenpiteissä, joita voi saada nyt enintään 80 %:lle tilan ympäristösitoumuksen alasta (aik. 60%).

Eläintuissa on myös joitakin muutoksia. Teurashiehojen, emolehmien ja emolehmähiehojen sekä sonnien ja härkien kansalliset tuet nousevat vuoden 2020 tasolta. Korotuksen perusteena on EU:n kokonaan rahoittaman tuen vastaava aleneminen vuosien 2020 ja 2021 välillä. Lisäksi sonnien ja härkien pohjoinen tuki on mitoitettu siten, että tuen kokonaismäärä on EU-nautapalkkio huomioon ottaen pohjoisen tuen C-tukialueella vähintään samalla tasolla kuin EU-palkkio Etelä-Suomessa AB-alueella. Huom! EU-nautapalkkion tasot ovat taulukossa arvioita.

Alustavat pinta-alatuet 2021

Alustavat eläintuet 2021