Kiinteistöverotuki

Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuki on haettavissa 15.9. – 31.10. Omaverossa

Kiinteistöverotuki on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia. Tukea voi hakea, jos maatalouden tuotantorakennuksista perittävä kiinteistövero on vähintään 10 euroa. Tuen määrä riippuu siitä, paljonko sinulle on määrätty kiinteistöveroa tuotantorakennuksista vuonna 2022. Tuki on enintään 35 000 euroa/ hakija.

Katso tarkemmat hakuohjeet verottajan sivuilta

Lantaa saa levittää lokakuun loppuun asti

Lantaa saa levittää pelloille 31.10. asti. Päivämäärä koskee kaikkia tiloja riippumatta siitä onko tila sitoutunut ympäristökorvaukseen vai ei. Jos sääolot ovat olleet poikkeukselliset, lannanlevitys on sallittua 30.11. asti. Poikkeuksellilla olosuhteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa märkyys/ sateet ovat estäneet levityksen ennen lokakuun loppua.

Marraskuun lannanlevityksestä on aina tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle 31.10 mennessä.

Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 465. Syysilmoitus on palautettava viimeistään torstaina 27.10.2022.

Syysilmoitus koskee tiloja, joilla on valittuna ympäristökorvauksen toimenpiteistä:
* peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
* lietelannan sijoittaminen peltoon
* ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Jos otat vastaan lietettä tai orgaanisia aineita, muista jättää myös lannan luovutusilmoitus (lomake 465L tai vastaava).

Lisätietoa syysilmoituksesta Ruokaviraston sivuilla