Tukihaussa ilmoitetun kasvin muuttaminen

Päätukihaussa ilmoitettua kasvia voi muuttaa 16.6. jälkeen, jos
* on ilmoitettu virheellinen kasvi
* on ilmoitettu kasvi, jota ei voi tukiehtojen mukaan ilmoittaa
* ei ole päässyt kylvämään ilmoittamaansa kasvia

Muutos tehdään vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella ja se kannattaa tehdä heti asian huomattua. Lähtökohtana on, että lohkon tukitaso ei saa kasvaa.

Kysy tarvittaessa kunnasta lisäohjeistusta.

Päätukihakemuksen palautti 815 tilaa

Nivalan maaseutuhallinnon alueella päätukihakemuksen palautti 815 tilaa. Tilamäärä laski noin 2,5% edellisvuodesta. Vuonna 2021 tuenhakijoita oli 837.

Tuenhakijat jakautuvat kunnittain seuraavasti:
Kärsämäki 111
Nivala 291
Oulainen 119
Sievi 167
Ylivieska 127

Viljelyksessä oleva peltoala on yhteensä reilut 50 600 hehtaaria. Viljelyksessä oleva ala kasvoi edellisvuodesta noin 300 ha. Vuonna 2021 viljelyksessä oli 50 340 hehtaaria. Viljelykasvien kokonaisalat pysyivät hyvin samoina: vilja- ja nurmiala ovat molemmat noin 23 000 ha. Loput reilu 4000 ha on erikoiskasveilla (mm. rypsi, herne), monimuotoisuuspeltoina sekä erilaisina viljelemättöminä aloina.

Kesäkuun tukimaksut

Vuoden 2021 loput tuen maksetaan kesäkuussa 2022 seuraavasti:


9.6. lähtien maksetaan:

  • 2. erä (n. 5% tuen kokonaismäärästä) perus- ja viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta sekä peltokasvipalkkiosta
  • EU-nautapalkkion 2. erä. Toisessa erässä maksetaan tuki ajanjaksolta 16.9.-31.12.2021.
  • Eläinten hyvinvointikorvauksen toinen erä (n. 50%)
  • Uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja kilipalkkio kokonaisuudessaan vuodelta 2021.

16.6. lähtien maksetaan:

  • ympäristökorvauksen 2. erä (noin 15% tuen kokonaismäärästä)

30.6. lähtien maksetaan

  • Rahoituskurin palautus vuodelta 2021. Rahoituskurin palautus maksetaan tiloille, jolle on myönnetty suoria tukia yli 200 euroa vuonna 2021.