Kansallisia kotieläintukia maksuun 21.4.2022

Vuoden 2022 kansallisen tuen ennakko sekä vuoden 2021 kansallisten kotieläintukien loppuerät maksetaan 21.4.2022 lähtien.

Ennakkoa maksetaan sika- ja siipikarjatalouden tuesta noin 95%. Nautojen, uuhien ja kuttujen kansallisesta tuesta ennakon suuruus on noin 80%. Vuoden 2021 osalta maksussa ovat loppuerät nautojen, uuhien ja kuttujen kansallisista tuista sekä sika- ja siipikarjatalouden tuesta.

Päätukihaku 2022

Päätukihaku avautuu Vipu-palvelussa 2.5.2022. Tuet voi hakea vielä tänä keväänä myös paperilomakkeilla.

Viljelijätukien hakuopas 2022 on julkaistu ja se löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Tiloille postitetaan huhtikuun puolivälissä tarkempia tietoja tukihausta. Postitus sisältää tietoa tukihausta ja muutoksista v. 2022 sekä tietoa CAP-uudistuksesta.

Lannan varastointi aumassa

Kotieläinten lantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30%, voidaan työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa.

Auman perustamisesta on tehtävä etukäteen aumausilmoitus (ent. patterointi-ilmoitus) kunnan ympäristösihteerille.

Ohjeita auman perustamiseen:

  • auma on sijoitettava vähintään 100 metrin päähän valtaojasta, vesistöstä ja talousvesikaivosta sekä vähintään 5 metrin etäisyydelle ojasta
  • auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevan pellon yläreunaan
  • aumavarastointi on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella
  • auman tekopaikalta on poistettava lumi ja pohjalle on laitettava väh. 20 cm:ä nestettä sitova kerros (esim. olki/turve)
  • auma on peitettävä tiivillä peitteellä
  • yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä
  • aumaan varastoitu lanta on levitettävä vuoden sisällä perustamisesta

 

Lisätietoa lannan käytöstä ja varastoinnista

Uusi nautarekisteri

Uusi nautarekisteri otetaan käyttöön 27.4.2022. Jatkossa eläintenpitäjät voivat tehdä nautojen rekisteri-ilmoitukset Ruokaviraston maksuttomalla sovelluksella.

Uuden nautarekisterin käyttöönottoa edeltää käyttökatko 21.-26.4.2022. Nautarekisterin asiakaspalvelupuhelin tai sähköiset asiointikanavat, kuten Minun Maatilani tai Anelma, eivät ole käyttökatkon aikana käytettävissä. Käyttökatkon aikana ilmoituksia voi tehdä vain lomakkeella sähköpostin tai postin kautta.

Nautarekisterin asiakaspalvelu siirtyy käyttökatkon alkaessa Ruokavirastolle.

Nautarekisterin asiakaspalvelu:
Puhelinnumero: 029 520 5300 (puhelinasiointi aukeaa 27.4.)
Sähköpostiosoite: nautarekisteri@ruokavirasto.fi
Postiosoite: Nautarekisteri/Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Uusi nautarekisteri löytyy käyttöönoton jälkeen osoitteesta https://nauta.ruokavirasto.fi. Sovellukseen kirjaudutaan Suomi.fi tunnistautumisen kautta.

Uuden nautarekisterin valtuudet kuntoon 25.4.2022 mennessä

Ruokaviraston uusi nautarekisteri otetaan käyttöön 27.4.2022. Uuden nautarekisterin myötä otetaan käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Nautatilojen on tehtävä tarvittavat valtuutukset, jotta MinunMaatilani -ohjelmalla tehdyt ilmoitukset menevät myös viralliseen rekisteriin. Valtuutus mahdollistaa sen, että eläintenpitäjä ilmoittaa jatkossakin tiedot vain yhteen paikkaan. Valtuudet voi antaa myös omalle teurastamolle sekä ETT ry:lle Eläinten terveydenhuoltosopimuksen sekä meijerin vastuullisuuslisän varmistamiseksi.

Valtuudet tulee olla kunnossa 25.4.2022 mennessä, jotta ilmoitusten tekeminen jatkuu ilman katkoja uuden nautarkisterin käyttöönoton jälkeen.

Valtuutuksen tekemisen kuvallinen ohje

Tärkein muistettava asia valtuuksien tekemisessä on, että tilatunnusta ei ole Ruokaviraston eläinrekistereissä kytketty Y-tunnukseen vaan henkilötunnukseen. Eläintenpitäjän on siis valtuutettava tarvittavat yritykset henkilönä Suomi.fi-valtuuksissa, ei yrityksenä.