Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointipalvelu

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköinen asiointipalvelu on julkaistu. Palvelun avulla eläintenpitäjät voivat itse tehdä ilmoitukset eläinten pitopaikoista ja eläintenpidosta, tarkastella aiempia ilmoituksiaan sekä tehdä niihin tarvittaessa muutoksia.

Pitopaikkojen rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia maaeläinten pitopaikkoja, lukuun ottamatta kotitalouksissa pidettäviä lemmikkieläimiä tai eläinlääkärien vastaanottoja.

Sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa http://epr.ruokavirasto.fi

Asiointipalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla suomi.fi-palvelun avulla esimerkiksi pankkitunnuksilla. Aikaisemmin eläintenpitoon ja pitopaikkoihin liittyvät ilmoitukset on tehty lomakkeilla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Halutessaan ilmoitukset voi tehdä edelleen paperilomakkeilla.

Ruokaviraston tiedote sähköisestä asiointipalvelusta

Sukusolujen pitopaikat

EU:n eläinterveyssäännöstö edellyttää nyt myös sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen rekisteröintiä.

Rekisteriin vietäviä pitopaikkoja ovat esimerkiksi paikat, joissa varastoidaan hyväksytyssä pitopaikassa kerättyjä nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien tai hevosten sukusoluja tai alkioita. Esimerkiksi nautojen kotitilasiemennystä harjoittavilla tiloilla sperman varastoinnissa käytettävien typpisäiliöiden pitopaikat tulee rekisteröidä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Esimerkiksi maitotila, jolla on oma typpisäiliö, lisää eläintenpitäjärekisteriin tuotantomuodoksi ”naudat, sukusolujen tai alkioiden varastointi”.

Rekisteröinnin voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai lomakkeella ”ilmoitus eläintenpitotoiminnasta”.

 

Tukivuosikalenteri 2021-2022

Tietolinkki -hanke on koonnut Tukivuosi 2020-2021 kalenterin. Kalenteri on postitettu kaikille hankkeen toiminta-alueen aktiivitiloille elokuussa. Kalenterissa on hakemusten, ehtojen ja maksatusten tärkeitä päivämääriä sekä tärkeimmät tukiehtoihin liittyvät asiat. Kalenterista löytyy myös QR-koodit, jotka opastavat suoraan tarkempiin tukiehtoihin.

Voit ottaa kalenterin käyttöön myös omaan sähköiseen kalenteriin. Pdf-muotoisen kalenterin ja sähköisen kalenterin voi ladata täältä.

Syksyn tukimaksut

Luonnonhaitta- ja ympäristökorvauksen sekä luomun ennakon maksuprosentti on tänäkin vuonna 85%. Normaalisti ennakkoa voisi maksaa 75%, mutta tähän on saatu poikkeus tälle vuodelle (poikkeus on ollut käytössä myös vuosina 2015-2020).

Vuoden 2021 hehtaaritukien maksut alkavat lokakuussa, jolloin maksetaan luonnonhaittakorvauksen ennakko. Marraskuussa maksussa ovat ympäristökorvaus sekä eläinten hyvinvointikorvaus. Joulukuussa maksetaan mm. kansalliset ha-tuet, perus- ja viherryttämistuki, peltokasvipalkkio sekä nautapalkkioita. Katso tästä syksyn 2021 tavoitteellinen maksuaikataulu kokonaisuudessaan. Maksuaikatauluun ei ole tullut oleellisia muutoksia edellisvuodesta.

Syyskuussa maksetaan rahoituskurin palautus vuodelta 2020.

Peru maataloustuet, jos tukiehdot eivät täyty

Tukiehtojen on täytyttävä koko kalenterivuoden. Tukiehtoja ovat mm. viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen. Lisäksi yksittäisillä tuilla on omia tukiehtoja.

Jos tukiehdot eivät täyty, peru maataloustuet. Tuen voi perua koko peruslohkolta tai kasvulohkolta tai vain osasta kasvulohkoa. Voit perua yksittäisen tuen tai kaikki tuet. Perumisen voi tehdä vapaamuotoisella ilmoituksella tai lomakkeella 145.

Jos tukiehtojen täyttymättömyys johtuu hyväksytystä ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta, tukia ei tarvitse perua. HUOM! Ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Todisteet asiasta on toimitettava 15 työpäivän sisällä, kun niiden toimittaminen on mahdollista.