EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitus

Nykyiset EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päättyvät vuoden 2021 loppuun. Vuodesta 2022 lähtien EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitus pitää jättää vuosittain. Muutos koskee C-tukialueella EU:n nautapalkkiota, EU:n lammas- ja vuohipalkkiota sekä teuraskaritsa- ja ja teuraskilipalkkiota. Muutoksen syynä on Suomen saama huomautus EU-komissiolta: EU-säädösten mukaan tuenhakijan pitää ilmoittaa osallistumisensa tukijärjestelmään vuosittain.

Kansallisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset pysyvät ennallaan ja jatkuvat voimassa toistaiseksi myös vuoden 2021 jälkeen.

Lisätietoa on Ruokaviraston sivuilla. Tarkemmin asiasta tiedotetaan syksyllä.

Kasvin muuttaminen 15.6. jälkeen

Päätukihaussa ilmoitettua kasvia voi muuttaa 15.6. jälkeen, jos
* on ilmoitettu virheellinen kasvi
* on ilmoitettu kasvi, jota ei voi tukiehtojen mukaan ilmoittaa
* ei ole päässyt kylvämään ilmoittamaansa kasvia

Muutos tehdään vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella ja se kannattaa tehdä heti asian huomattua. Lähtökohtana on, että lohkon tukitaso ei saa kasvaa.

Kysy tarvittaessa kunnasta lisäohjeistusta.

Päätukihakemuksen palautti 837 tilaa

Nivalan maaseutuhallinnon alueella päätukihakemuksen palautti 837 tilaa. Tilamäärä laski noin 2% edellisvuodesta. Vuonna 2020 tuenhakijoita oli 853.

Tuenhakijat jakautuvat kunnittain seuraavasti:
Kärsämäki 114
Nivala 301
Oulainen 120
Sievi 170
Ylivieska 132

Viljelyksessä oleva peltoala on yhteensä noin 50 360 hehtaaria. Viljelyksessä oleva ala pysyi lähes samana kuin edellisvuonna, v. 2020 se oli 50 336 hehtaaria. Myös viljelykasvien kokonaisalat pysyivät hyvin samoina: vilja- ja nurmiala ovat molemmat noin 23 000 ha. Loput reilu 4000 ha on erikoiskasveilla (mm. rypsi, herne), monimuotoisuuspeltoina sekä erilaisina viljelemättöminä aloina.