Alustavat tukitaulukot vuodelle 2021

Tukitasot vuodelle 2021 ovat pääpiirteittäin samat kuin edellisvuonna. Nousua on nuorten viljelijän EU-tuessa, jossa tukitaso on nyt noin 82 €/ha (aik. n. 54 €/ha). Muutosta on myös ympäristökorvauksen lietelannan sijoittaminen ja orgaanisen aineksen kierrättäminen -toimenpiteissä, joita voi saada nyt enintään 80 %:lle tilan ympäristösitoumuksen alasta (aik. 60%).

Eläintuissa on myös joitakin muutoksia. Teurashiehojen, emolehmien ja emolehmähiehojen sekä sonnien ja härkien kansalliset tuet nousevat vuoden 2020 tasolta. Korotuksen perusteena on EU:n kokonaan rahoittaman tuen vastaava aleneminen vuosien 2020 ja 2021 välillä. Lisäksi sonnien ja härkien pohjoinen tuki on mitoitettu siten, että tuen kokonaismäärä on EU-nautapalkkio huomioon ottaen pohjoisen tuen C-tukialueella vähintään samalla tasolla kuin EU-palkkio Etelä-Suomessa AB-alueella. Huom! EU-nautapalkkion tasot ovat taulukossa arvioita.

Alustavat pinta-alatuet 2021

Alustavat eläintuet 2021

Tuki-infot keväällä 2021

Kevään 2021 tukikoulutukset järjestetään yhteistyössä Tietolinkki-hankkeen kanssa seuraavasti:
Torstaina 15.4. klo 10-12, lähetys tulee Keski-Pohjanmaalta
Perjantaina 16.4. klo 10-12, lähetys tulee Pohjois-Pohjanmaalta
Tiistaina 20.4. on iltatilaisuus klo 18:30-20:30, mukana asiantuntijoita Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta

Lisäksi järjestetään kyselytunnit tukihakuun liittyen seuraavasti:
tiistaina 27.4. klo 10-11, lähetys tulee Keski-Pohjanmaalta
keskiviikkona 28.4. klo 10-11, lähetys tulee Pohjois-Pohjanmaalta

Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumis-/ liittymisohjeet löytyvät Tietolinkki-hankeen sivuilta.

Kaikkiin tilaisuuksiin voi lähettää myös ennakkokysymyksiä tämän linkin kautta.

Maidontuotanto 2020

Vuoden 2020 maidontuotantotilastot on julkaistu.

Nivalan alueellisen maaseutuhallinnon alueella maidontuotannon kokonaismäärä jatkoi kasvuaan, vaikka tuottajien määrä jatkoi vähenemistään. Alueella tuotettiin maitoa yhteensä reilut 105 miljoonaa litraa (edellisvuonna noin 103 milj.litraa). Tästä Nivalan kaupungin osuus oli vajaa puolet eli noin 48 milj. litraa. Keskikooltaan suurimmat maitotilat olivat Kärsämäellä, jossa maitoa tuotetttiin noin 550 000 litraa tilaa kohti.

Alueen maidontuotanto 2020, tutustu tilastoon

Eläinten hyvinvointisuunnitelma

Maatilojen neuvontajärjestelmän (Neuvo 2020) kautta viljelijä voi saada tuettua neuvontaa. Neuvonnan osa-alueeksi on nyt lisätty tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelmat. Hyvinvointisuunnitelma on tilakohtainen suunnitelma, johon kirjataan hyvinvointia, terveydenhoitoa ja bioturvallisuutta koskevat toimet ja niiden seuranta. Hyvinvointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös mahdollisia kehittämisideoita.

Viljelijä voi tilata hyvinvointisuunnitelman neuvojarekisteristä olevalta neuvojalta. Neuvontaosioksi valitaan ”tuotantoeläimet” tai ”tuotantoeläimet, terveydenhuoltosuunnitelmat”.

Lisätietoa hyvinvointisuunnitelmasta

Lisätietoa Maatilojen neuvonnasta (Neuvo2020)

Maidontuotannon pohjoinen tuki vuodelle 2020

Maidontuotannon pohjoisen tuen määrä vuodelle 2020 on lopullisesti vahvistettu. Viime vuoden tuotannolle maksetaan korotusta 0,1-0,5 senttiä/litra tukialueesta ja tukikuukaudesta riippuen. C2-tukialueella korotus on 0,2 senttiä/ litra eli korotuksen jälkeen tuki on 8,2 senttiä/litra. Korotus vuoden 2020 tuotannolle maksetaan maaliskuussa vuoden 2021 maidontuotannon tuen maksun yhteydessä.

Litrakohtainen tuki korotetaan porrastetusti siten, että maidontuotantoon varattu tukisumma tulisi mahdollisimman täysimääräisesti käytettyä. Vastaava tuen täydentäminen on tehty vuosittain, kun koko vuoden tuotettu maitomäärä on selvillä pohjoisen tuen alueella.