Tukihakemuksen muuttaminen 15.6. jälkeen

Päätukihaussa ilmoitettua kasvia voi muuttaa 15.6. jälkeen, jos on
* ilmoitettu virheellinen kasvi
* ilmoitettu kasvi, jota ei voi tukiehtojen mukaan ilmoittaa
* ei ole päässyt kylvämään ilmoittamaansa kasvia

Muutos tehdään vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella ja se kannattaa tehdä heti asian huomattua. Lähtökohtana on, että lohkon tukitaso ei saa kasvaa. Kysy tarvittaessa kunnasta lisäohjeistusta.

Hakemusta ei voi enää muuttaa, jos tuenhakijalle on ilmoitettu valvonnasta tai hakemuksen sääntöjen vastaisuudesta.

Peltoalavalvonnat ovat alkaneet

Peltotukien valvonnat ovat alkaneet ja ne jatkuvat marraskuun puoliväliin asti. Tiloja valitaan valvontaan sekä satunnaisesti että painottaen.

Koronaviruspandemiasta johtuen valvontojen määrää on tänä vuonna vähennetty viidestä prosentista kolmeen prosenttiin. Tarkastajat myös ilmoittavat nyt kaikista valvontakäynneistä ennakkoon.

Peltovalvonnoissa ilmoitusaikaa on enimmillään 14 vuorokautta. Valvonnasta ilmoitetaan soittamalla, jotta kanssasi voidaan sopia valvontakäynnin ajankohdasta. Kerro tarkastajalle tässä yhteydessä, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on koronavirustartunta tai epäily tartunnasta. Tarkastajat pyrkivät myös välttämään lähikontakteja. Peltovalvontakäynnille ei kannata tänä vuonna osallistua turvallisuussyistä.

Lisätietoa peltoalavalvonnasta

Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.

Kyl­vä tai is­tu­ta kas­vit vii­meis­tään 30.6. Päivämäärä koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherkesantoja.

Kyl­vö­päi­västä voi poiketa, jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen 30.6. mennessä. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den run­sai­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen. Tässä tapauksessa kyl­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Voit käyt­tää apu­na vi­ral­li­sia sää­ti­las­to­ja tai ot­taa valo­ku­via loh­kon ti­lan­tees­ta, jol­loin voit tar­vit­ta­es­sa osoit­taa val­von­ta­ti­lan­tees­sa, että ky­sees­sä on ol­lut mär­kyy­des­tä joh­tu­va poik­keuk­sel­li­nen sää­olo­suh­de.

Eläintukien valvonnat ovat alkaneet uudelleen

Koronapandemian takia tauolla olleet eläinvalvonnat ovat alkaneet uudelleen. Normaalisti eläinvalvontoja tehdään ympäri vuoden.

Tänä vuonna tarkastajat ilmoittavat kaikista käynneistä ennakkoon. Puhelun yhteydessä voit keskustella tarkastajan kanssa sopivasta ajankohdasta. Eläinvalvonnasta ilmoitetaan enintään 48 tuntia ennen valvontaa.

Lisätietoa eläintukien valvonnasta.

Päätukihaku päättyy

Viljelijätukien päätukihaku päättyy maanantaina 15.6. Tukioikeuksien siirrot pitää jättää kuntaan myös 15.6. mennessä. Huom! Tarkista tilasi tukioikeuksien tilanne.

Tukioikeuksien varantohaku on myös päättymässä. Varantohakemukset pitää olla Ely-keskuksessa viimeistään 15.6.