Toiminta koronaepidemian aikana

Maataloustoimistot ovat pääosin suljettu ja työntekijät ovat pitkälti etätöissä. Asiointi tapahtuu puhelimitse tai verkossa, toimistolla asiointi tulee sopia etukäteen.

Perinteisiä tukihakukoulutuksia ei järjestetä tänä keväänä. Koulutusta järjestetään verkon kautta ja materiaalit kootaan Tietolinkki -hankkeen sivuille. Verkkokoulutuksista tiedotetaan, kun päivämäärät ovat selvillä.

Ruokavirasto.fi-sivustolle on koottu kysymyksiä ja vastauksia koronaepidemian vaikutuksista tukiin.

Neuvo2020 palvelua myös etäyhteydellä

Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä ja sen kautta voit saada edullista neuvontaa. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden ja muut kustannukset katetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 10000 €/tila.

Neuvo 2020 -neuvontakäynti voidaan toteuttaa myös sähköisen etäyhteyden kautta, esimerkiksi Whatsapp-videon tai Microsoft Teamsin avulla. Valitse neuvoja neuvojarekisteristä ja sovi neuvojan kanssa, miten neuvonta toteutetaan.

Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-aluiesta: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

Lisätietoa Neuvo2020-palvelusta

Kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa myös netissä

Ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita ostavilla ja käyttävillä pitää olla suoritettuna kasvinsuojelututkinto ja se on uusittava viiden vuoden välein. Jokainen voi nyt itse valita haluaako osallistua koulutukseen vai hankkiiko tarvittavan tiedon muuten. Kasvinsuojelukoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta tutkinto on pakollinen.

Tutkinnon pystyy nykyään tekemään myös verkossa. Sisällöltään verkkotutkinto on vastaava kuin paperilla tehtävä. Verkkotutkinto vaatii vahvan tunnistautumisen ja se käy esim. pankkitunnuksilla.

Tutustu koulutusmateriaaliin ennen tentin tekoa

Tentin voi tehdä mm. seuraavilla sivuilla:

Kasvinsuojelututkinto.fi

ProAgrian sähköinen kasvinsuojelututkinto

Kasvinsuojelukoulutus -PERUTTU

ProAgria Oulu järjestää tänä keväänä yhden kasvinsuojelukoulutuksen Limingassa 25.3.2020 klo 10-14.

PERUTTU koronaviruksen vuoksi.

Kasvinsuojelutkinto vaaditaan kaikilta kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiltä, jotka suorittavat kasvinsuojeluruiskutuksia ja ostavat kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta.

Kurssin hinta 80 € (käteismaksu), sisältää kahvin.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.3.2020 tämän linkin kautta tai anne.kipina@proagria.fi, puh. 08 316 8611 (vaihde)

 

Maidontuotannon tuelle korotus vuodelle 2019

Vuoden 2019 maidontuotannolle maksettavan pohjoisen tuen lopulliset määrät on vahvistettu. Tuen lopullinen laskenta tehdään, kun koko vuoden tuotettu maitomäärä on tiedossa. Maidontuotannon tukeen varattu määräraha pyritään käyttämään mahdollisimman täysimääräisesti. Maidon tuotantomäärä oli pohjoisen tuen alueella vuonna 2019 likimain sama kuin vuonna 2018.

Maidontuotannon tukea maksetaan C2-alueella 8,8 senttiä/litra ajalta 1.1.-31.3.2019 ja 8,2 senttiä/ litra 1.4.-31.12.2019. Korotusta alkuperäiseen tukitasoon on alkuvuoden osalta 0,3 ja loppuvuodelta 0,2 senttiä/litra.

Korotus maksetaan helmikuun maidon tuotantotuen yhteydessä 13.3.2020 alkaen.

Kansallisten kotieläintukien haku

Kansallisten kotieläintukien ennakko on haettavissa 27.3.2020 asti. Ennakkoa voi hakea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139.

Tällä alueella ennakkoa voi hakea emolehmistä, sonneista, häristä, kutuista, uuhista, teurashiehoista sekä sioista ja siipikarjasta. Ennakko on 75% myönnettävästä tuesta ja se maksetaan arviolta huhtikuussa. Lopullinen tuki maksetaan keväällä 2021. Jos et hae ennakkoa, tuki maksetaan kokonaisuudessaan keväällä 2021.

Huom! Sika- ja siipikarjatalouden tuki haetaan kokonaisuudessaan 27.3.2020 mennessä. 

Hakuopas – Pohjoinen kotieläintuki

Hakuopas – Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Luomu 2020

Uusia viisivuotisia luomusitoumuksia voi tehdä keväällä 2020. Voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan liittää myös uutta korvauskelpoista alaa tai tehdä uusi sitoumus, jos uusi ala ylittää viisi hehtaaria.

Myyntikasvivaatimus koskee vuodesta 2015 lähtien myös luomukotieläintiloja, joilla on ollut luomusitoumus ainoastaan kasvintuotannosta. Myyntikasvivaatimuksen voi täyttää:
* ilmoittamalla tänä vuonna vähintään 30% sitoumusalasta myyntikasveille
* ilmoittamalla luonnonmukaiseen tuotantoon sen eläinlajin, jonka rehuksi valtaosa tilan sadosta on käytetty

Tila ei voi tehdä jatkositoumusta/ voimassa oleva sitoumus raukeaa, jos se ei täytä toista edellä mainittua vaatimusta.

Myyntikasvivaatimus on myös kasvinviljelytiloilla. Jos olet antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kasvintuotannosta, tuota myyntikasveja keskimäärin vähintään 30 %:lla sitoumusalasta. Huomioi poikkeukset.

Myyntikasvit luomussa
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen sitoumusehdot, Liite 2

Lisätietoa myyntikasvivaatimuksesta Ruokaviraston sivuilla